Skip to Content

Ciesz się darmową dostawą na wszystkie zamówienia

Polityka prywatności 

I. Postanowienia ogólne 

Henkel Polska sp. z o.o. (zwana dalej „Henkel”, „My” lub  „Nas”), szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, w tym osób korzystających ze sklepu internetowego. Poniżej informujemy o kategoriach danych osobowych gromadzonych przez Henkel oraz o sposobie ich dalszego przetwarzania. Poniżej dowiesz się również, w jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą. Możesz skontaktować się z nami drogą mailową na adres dpo.pl@henkel.com lub listownie na adres: Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa. 
O ile w niniejszej polityce prywatności nie wskazano inaczej administratorem danych osób odwiedzających naszą stronę internetową jest Henkel. 

Wszelkie zmiany w niniejszej polityce prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej. Dzięki temu w każdej chwili dowiesz się, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłączy na stronie internetowej Henkla.

II. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego (administratora danych): Henkel Polska sp. z o.o.

Adres podmiotu odpowiedzialnego: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, adres email: dpo.pl@henkel.com

Henkel wykorzystuje dane osobowe przede wszystkim w celu udostępnienia tej strony internetowej użytkownikom oraz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się wyłącznie na podstawie właściwych podstaw prawnych (np. na podstawie zgody użytkownika udzielonej  przez użytkownika o ile jest to wymagane).

Gdy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, Henkel automatycznie gromadzi i przechowuje określone dane, takie jak:

adres IP lub identyfikator urządzenia przypisanego do odpowiedniego urządzenia końcowego, którego potrzebujemy do przesyłania żądanych treści (np. treści, tekstów, obrazów, informacji o produkcie i plików udostępnionych do pobrania itp.), aktywność użytkownika podejmowana na stronie internetowej, rodzaj danego urządzenia końcowego, typ używanej przeglądarki, a także data i czas odwiedzin strony.

Henkel przechowuje te dane przez maksymalnie 365 dni w celu wykrycia i śledzenia niewłaściwego korzystania ze strony internetowej.

Henkel wykorzystuje te dane również do ulepszania własnej oferty i funkcjonowania usług, a także do ogólnych czynności administracyjnych związanych z zarządzaniem stroną i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.

Ponadto Henkel usunie lub zanonimizuje dane dotyczące korzystania ze strony internetowej, w tym adresy IP, natychmiast, gdy tylko nie będą one już potrzebne do wyżej wymienionych celów.

Przetwarzanie i dalsze wykorzystywanie danych odbywa się w oparciu o to, że: (1) przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług związanych z udostępnianiem strony internetowej; lub (2) Henkel ma nadrzędny uzasadniony interes w zapewnieniu, ulepszeniu i dostosowaniu funkcjonalności i bezbłędnego działania strony do potrzeb użytkowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.

Odbiorcami zebranych danych mogą być inne spółki powiązane z Henklem, zewnętrzni dostawcy usług (np. hostingu i zarządzania treścią, agencje marketingowe, inne strony trzecie, jeśli jest to konieczne dla świadczonych przez nich usług), a także obecni lub przyszli nabywcy spółek Henkla w przypadku transakcji biznesowej, takiej jak  np. sprzedaż, fuzja lub przejęcie. 

Dodatkowe informacje dotyczące odbiorców danych mogą znajdować się poniżej przy informacjach dotyczących konkretnych celów przetwarzania

III. Dalsze cele i podstawy prawne przetwarzanie danych osobowych

a) Obsługa zamówień klientów sklepu internetowego 

Jeśli zarejestrowałeś konto lub wprowadziłeś swoje dane w naszym formularzu podczas zamawiania produktów przetwarzamy następujące dane w celu realizacji Twojego zamówienia:

 • Imię i nazwisko 
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres dostawy/adres do rozliczenia 
 • Numer zamówienia
 • Zakupione produkty i zwroty
 • Data i godzina zamówienia
 • Dane niezbędne do wystawienia faktury (o ile jest ona wystawiana) 

Przetwarzanie Twoich danych w takim przypadku jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO .

Jeśli nie wyraziłeś zgody na dłuższe przechowywanie Twoich danych (np. do celów marketingowych), nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu lub tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia ustawowych obowiązków przechowywania np. z uwagi na przepisy podatkowe (wówczas osobną podstawę przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Henkel).

b) Przetwarzanie płatności

W zależności od wybranego sposobu płatności użytkownik może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności. Zasady świadczenia usług płatniczych przez dostawcę usług płatniczych określają odrębne regulaminy. W przypadku wybranego sposobu płatności, Klient może być zobowiązany do podania dostawcy usług płatniczych danych koniecznych do przeprowadzenia płatności (np. danych karty płatniczej). Użytkownik może skorzystać z następujących sposobów (metod) płatności: Przelewy24; karta płatnicza (Mastercard, Visa lub American Express lub BLIK). W ramach przetwarzania płatności przetwarzane są przez nas natomiast dane dotyczące sposobu płatności oraz daty i kwoty transakcji  

Podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży. 

c) Newsletter 

Jeśli wyraziłeś taką chęć i zapisałeś się do newslettera będziemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby przygotowania i wysyłki newslettera na wskazany przez Ciebie adres e-mail zgodnie z regulaminem tej usługi. Newsletter będzie spersonalizowany, tak żeby zawarte w nim informacje (np. o rabatach) uwzględniały Twoje potrzeby, o ile będziemy dysponować informacjami które na to pozwolą. 

Podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do świadczenia usługi związane z wysyłką spersonalizowanego newsletera. 

Jeśli zapisałeś się do naszego newslettera, spersonalizujemy treść newslettera, oceniając następujące dane osobowe w celu dostarczenia Ci istotnych informacji:

 • Ze stron internetowych Henkla: Dane dotyczące użytkowania (częstotliwość, czas, zainteresowania, interakcja z formularzami kontaktowymi, promocjami i konkursami, wizyty w niektórych subdomenach) Twój profil użytkownika i powiązane informacje, które podajesz podczas rejestracji w usługach Henkla; Dane śledzenia z plików cookie, pikseli, cyfrowych fingerprintów, internetowych zestawów SDK i podobnych technologii;

 • Ze sklepu internetowego : Zakupy (np. historyczne dane transakcji, transakcje w sklepie internetowym); Zainteresowania wskazane przez Ciebie; Dane śledzenia z plików cookie, pikseli, odcisków palców i podobnych technologii; Dane dotyczące płatności ;

 • Z interakcji z Tobą (np. za pośrednictwem obsługi klienta)

 • Z zewnętrznych platform ratingowych: Recenzje przesłane i udostępnione Henkel

 • Twoje zaangażowanie w reklamę online dotyczącą produktów Henkla (np. wyświetlenia reklam i kliknięcia)

d) Marketing produktów lub usług Henkel w tym reklama za pomocą wiadomości elektronicznych (inne niż newsletter)

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów marketingu produktów lub usług Henkel, w tym poprzez profilowanie, które będzie wykorzystywane do personalizacji Twoich doświadczeń z Authentic Beauty Concept zarówno na stronie internetowej jak i w ramach realizowanych mailingów (innych niż newsletter).  

Tym samym jeśli wyraziłeś  również zgodę na kontakt za pośrednictwem wiadomości elektronicznych (e-mail, wiadomości błyskawiczne) w sprawie ofert, produktów lub usług związanych z działem produktów do pielęgnacji urody Henkla możesz otrzymywać spersonalizowane informacje o charakterze marketingowym w ramach wybranego kanału komunikacji.

Twoje dane będą przetwarzane w tym celu do momentu wycofania przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przy personalizacji informacji marketingowych będą brane analogiczne dane jak w przypadku personalizacji newslettera. 

e) rozpatrywanie reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane dla potrzeb rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na kierowane do nas zapytania w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest udzielanie odpowiedzi  na kierowane do nas reklamacje i zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

f) obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń 

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane dla potrzeb obrony przed ewentualnymi roszczeniami i do celów dochodzenia przez nas roszczeń w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest zapewnienie możliwości obrony przed roszczeniami oraz możliwości dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

g) Wystawianie opinii o produktach  

Mogłeś podać nam swoje dane osobowe takie jak adres email, miejsce zamieszkania, pseudonim oraz wizerunek w (jeżeli opinia zawiera zdjęcie) w związku z wystawianiem opinii o naszych produktach. W takim przypadku podane przez Ciebie dane wykorzystamy do zbierania, analizy oraz opublikowania opinii o naszych produktach. 

Twoje dane możemy przekazać do Bazaarvoice, Inc. 10901 Stonelake Blvd. Austin, TX 78759, USA , w celu gromadzenia, przetwarzania i analizowania opinii produktów firmy Henkel. W świetle europejskiego prawa ochrony danych osobowych, system prawny Stanów Zjednoczonych Ameryki nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Skutkować może to wystąpieniem zwiększonego ryzyka w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Bazaarvoice, Inc. Istnieje również możliwość, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze swoich z praw w odniesieniu do przekazanych danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane w oparciu o udzieloną zgodę podczas opiniowania produktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która jest także podstawą przekazania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku udzielenia osobnej zgody Twoje dane, o których mowa powyżej, mogą być również udostępnione do innych podmiotów z grupy Henkel.

Jeżeli nie wyrazisz zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas , na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub wymagany przepisami prawa okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

IV. Okres przechowywania danych 

Jeśli w niniejszej polityce prywatności nie wskazano inaczej Twoje dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych). Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane w określonym celu jeśli:

a) zgłosisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania, który przysługuje Ci w zakresie w jakim podstawę prawną przetwarzania stanowią nasze prawnie uzasadnione interesy;

b) wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych w przypadku gdy stanowi ona podstawę prawną przetwarzania danych.

V. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą:

W zakresie w jakim podstawę przetwarzania Twoich danych stanowi zgoda możesz odwołać ją w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na skuteczność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie maila na adres info@authenticbeautyconcept.pl lub w zakładce […] na koncie użytkownika (dostępne dla zarejestrowanych użytkowników) 

Możesz skorzystać z prawa dostępu do Twoich danych w dowolnym momencie, w tym otrzymania ich kopii. Ponadto, jeśli odpowiednie wymagania są spełnione możesz skorzystać z następujących praw:

 • Prawo do sprostowania

 • Prawo do usunięcia danych

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych

 • Prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy 

Prawo do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Henkla, masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Henkel zaprzestanie przetwarzania, chyba że Henkel wykaże istotne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich  interesów, praw i wolności, np. jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Aby skorzystać ze swoich praw lub jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące swoich danych osobowych, wyślij wiadomość e-mail  na adres dpo.pl@henkel.com lub skontaktuj się z nami listownie na adres: Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

VI. Pliki cookie, piksele, interfejs API konwersji, cyfrowe fingerprinty i podobne technologie

Ta strona korzysta z tak zwanych plików cookie i podobnych technologii.
Pliki cookie to małe pliki, które są niezbędne do nawigacji po stronie internetowej i które przeglądarka tymczasowo przechowuje na dysku twardym urządzenia końcowego. Pliki cookie często zawierają losowo wygenerowany anonimowy identyfikator, który jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Niektóre z tych identyfikatorów są usuwane po zakończeniu sesji witryny, inne pozostają na urządzeniu dłużej. Technicznie niezbędne pliki cookie są ustawiane automatycznie. Inne pliki cookie (lub podobne technologie) są używane tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś na to zgodę.

Istnieją różne rodzaje plików cookie. Własne pliki cookie to te, które mogą być umieszczane przez odwiedzaną witrynę i mogą być odczytywane tylko przez tę witrynę. Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez inne organizacje, których używamy do różnych usług. Korzystamy na przykład z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, którzy ustawiają pliki cookie w naszym imieniu, aby móc nam powiedzieć, jakie rozwiązania są preferowane (a jakie nie) na naszej stronie internetowej. Ponadto odwiedzana strona internetowa może zawierać osadzone treści, np. z serwisu YouTube, które z kolei mogą ustawić własne pliki cookie. 

Piksel to zwykle nie więcej niż przezroczysty obraz o wymiarach 1 piksel x 1 piksel umieszczony na stronie internetowej w celu zebrania danych, takich jak adres IP, typ przeglądarki, data i godzina dostępu lub wcześniej ustawione pliki cookie w celu personalizacji treści lub zwiększenia wydajności i ułatwienia przeglądania. Są one często używane w połączeniu z plikami cookie, ponieważ pliki cookie mogą być generowane i kontrolowane przez piksele.

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, strona internetowa gromadzi dane o systemie operacyjnym Twojego urządzenia, przeglądarce, języku, zainstalowanych czcionkach, adresie IP, wtyczkach i innych informacjach. W rezultacie używane urządzenie może zostać rozpoznane w celach marketingowych dostosowanych do potrzeb użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych technologii wykorzystywanych przez naszą stronę internetową oraz celów z nimi związanych, odwiedź naszą stronę internetową w sekcji "Pliki cookie" i "Ustawienia plików cookie". Tam możesz również odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując odpowiednie ustawienia plików cookie.

Wybrane ustawienia są ustawiane dla wymienionej domeny dla każdej przeglądarki i urządzenia. Dlatego, jeśli uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej z domu i biura lub z różnych przeglądarek, musisz osobno wprowadzić żądane ustawienia dotyczące korzystania z plików cookie w odniesieniu do każdego urządzenia i każdej przeglądarki z których korzystasz. 

a) Mapp Intelligence (dawniej Webtrekk)

Jeśli wyraziłeś na to zgodę (patrz nasze wyjaśnienia dotyczące plików "cookie" powyżej), ta strona internetowa gromadzi i przechowuje dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych przy użyciu technologii Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Niemcy, która jest hostowana w Niemczech. W tym celu na Twoim urządzeniu instalowany jest plik cookie, który gromadzi takie dane, jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz data i godzina dostępu. Dane te są przechowywane i dalej przetwarzane w profilach anonimowych lub pseudonimowych (w zależności od zastosowanej technologii i danej usługi). Te profile użytkowników są przechowywane w plikach cookie lub za pomocą innych, podobnych technologii, jak opisano powyżej.. Oprócz danych przechowywanych podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej (jak określono powyżej), dotyczy to również danych o stronie internetowej, z której uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, stron internetowych odwiedzanych podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz, w stosownych przypadkach, wyszukiwanych haseł, których użyłeś do znalezienia naszej strony internetowej.

Bez wyraźnej zgody naszych użytkowników dane zebrane za pomocą technologii Mapp nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby użytkownika i nie będą łączone z innymi danymi osobowymi danego użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia w sieci, zapoznaj się z polityką prywatności naszego dostawcy: https://mapp.com/privacy/

Cofnięcie zgody na cookies 

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w sekcji "Ustawienia plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzasz się na używanie plików cookie, ale chcesz zapobiec używaniu plików cookie Mapp Intelligence, możesz kliknąć ten link (https://mapp.com/opt-out-mapp/) i ustawić plik cookie rezygnacji. Plik cookie jest ustawiany dla wspomnianej domeny, dla każdej przeglądarki i urządzenia. Dlatego, jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową w domu i w pracy lub w różnych przeglądarkach, musisz odmówić przechowywania danych za pomocą każdego urządzenia lub przeglądarki.

b) Google Ads

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, ta strona internetowa korzysta z "Google Ads" firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), co umożliwia pomiar skuteczności działań reklamowych i ponowne zwrócenie się do Ciebie. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, "Google Ads" przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu. Za pomocą pliku cookie Google przetwarza informacje generowane przez Twoje urządzenie na temat korzystania z naszej strony internetowej i interakcji z naszą stroną internetową i środkami reklamowymi, a także Twój adres IP, informacje o przeglądarce, wcześniej odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę dostępu w celu analizy i wizualizacji pomiaru zasięgu naszych reklam i wyświetlania spersonalizowanych reklam. W tym celu można również ustalić, czy różne urządzenia końcowe należą do Ciebie, czy do Twojego gospodarstwa domowego. Za pomocą "remarketingu" użytkownicy naszej strony internetowej mogą być rozpoznawani na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarce Google lub na YouTube) i mogą być im wyświetlane reklamy dopasowane do ich zainteresowań. 

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) są przesyłane przez Google na serwery w USA i tam przechowywane. Zgodnie z prawem europejskim STANY ZJEDNOCZONE nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą uzyskać dostęp do tych danych ze względu na krajowe przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu Twoje dane osobowe nie będą już objęte taką samą ochroną jak w UE i możesz nie mieć możliwości skorzystania ze swoich praw w odniesieniu do danych.

Zezwalając na pliki cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażasz zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych i przetwarzanie opisane powyżej przez Google.

Więcej informacji na temat ochrony danych w usługach Google można znaleźć tutaj: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

Cofnięcie zgody na cookies: 

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w sekcji "Ustawienia plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzasz się na używanie plików cookie, ale nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam, pod tym linkiem (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) znajdziesz informacje o tym, jak indywidualnie dokonać ustawień reklamowych w Google. Możesz również zainstalować wtyczkę rezygnacji (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

d) Google Optimize 360

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Google Optimize 360 firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize analizuje korzystanie z różnych wariantów naszej strony internetowej i pomaga nam poprawić przyjazność dla użytkownika zgodnie z zachowaniem naszych użytkowników na stronie internetowej. Google Optimize to narzędzie zintegrowane z Google Analytics. 

W tym celu na Twoim urządzeniu instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie gromadzi dane, takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz data i godzina żądania serwera w celu oceny zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu dla operatora witryny. Plik cookie zbiera również informacje o interakcjach użytkowników z reklamami (kliknięcie reklamy tekstowej lub wyświetlenie reklamy wideo).

Henkel wykorzystuje zebrane dane do optymalizacji kampanii, retargetowania i personalizacji reklam. W tym celu pliki cookie przechowywane na Twoim urządzeniu przez Google umożliwiają ponowne adresowanie z jednej strony (np. w kontekście "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w kontekście "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz – w zależności od Twoich zainteresowań – podczas Twoich wizyt na stronach innych partnerów. W tym celu Twoja przeglądarka jest identyfikowana podczas dostarczania reklam i przypisywana do grupy docelowej. Za pomocą tych informacji możliwe jest ukierunkowane dostarczanie reklam, które są dla Ciebie bardziej odpowiednie i bardziej interesujące dla Ciebie.

Google (jako administrator w rozumieniu art. 4 RODO) może wykorzystywać Twoje dane do własnych celów, np. do profilowania i łączenia Twoich danych z innymi danymi zebranymi o Tobie (np. za pośrednictwem Twojego konta Google).

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) są przesyłane przez Google na serwery w USA i tam przechowywane. Zgodnie z prawem europejskim STANY ZJEDNOCZONE nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą uzyskać dostęp do tych danych ze względu na krajowe przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu Twoje dane osobowe nie będą już chronione i możesz nie mieć możliwości skorzystania ze swoich praw w odniesieniu do danych. 

Aktywowaliśmy anonimizację IP, co oznacza, że Google skraca/anonimizuje ostatni oktet adresu IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do Google i skrócony tylko na serwerach w USA.

Zezwalając na pliki cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażasz zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych i przetwarzanie opisane powyżej przez Google.

Więcej informacji na temat ochrony danych w usługach Google można znaleźć tutaj:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Cofnięcie zgody na cookies:

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w sekcji "Ustawienia plików cookie" lub instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics (patrz wyżej).

e) Adobe Analytics

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, niniejsza witryna korzysta z Adobe Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlandia) ("Adobe"). W tym celu na Twoim urządzeniu instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie gromadzi dane, takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz data i godzina zapytania serwera w celu oceny zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu dla operatora witryny. 

Adobe (jako administrator) może wykorzystywać dane użytkownika do własnych celów, takich jak profilowanie i łączenie danych użytkownika z innymi danymi zebranymi o użytkowniku (np. za pośrednictwem konta Adobe).

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Adobe w Wielkiej Brytanii i tam przetwarzane. W przypadku takiego przekazywania danych do państwa trzeciego standardowy poziom ochrony danych jest zapewniony przez standardowe klauzule umowne, art. 46 RODO, o ile nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony dla Wielkiej Brytanii (art. 45 RODO).

Włączyliśmy anonimizację IP, dzięki czemu ostatni oktet (ostatnia część) adresu IP jest natychmiast zasłonięty, gdy adres IP jest zbierany przez Adobe. Ta anonimizacja jest przeprowadzana przed jakimkolwiek przetwarzaniem adresu IP. W rezultacie do celów analizy statystycznej dostępna jest tylko przybliżona lokalizacja.

Zezwalając na pliki cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażasz zgodę na wykorzystanie powyższych danych i przetwarzanie opisane powyżej przez Adobe. 

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Adobe można znaleźć na stronie:

https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Cofnięcie zgody na cookies:

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w sekcji "Ustawienia plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzasz się na używanie plików cookie, ale chcesz zapobiec korzystaniu z plików cookie Adobe Analytics, możesz kliknąć to łącze (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html), aby dezaktywować gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Adobe Analytics. 

f) Google Campaign Manager 360 (dawniej DoubleClick)

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, korzystamy z Google Campaign Manager 360, usługi Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), aby wyświetlać Ci odpowiednie reklamy. W tym celu Google instaluje plik cookie na Twoim urządzeniu. Twój adres IP jest również używany do generowania tych plików cookie. Oprócz adresu IP, informacji o przeglądarce i urządzeniu, odwiedzanych stronach internetowych i czasie dostępu, ten plik cookie zbiera również informacje o tym, które reklamy są wyświetlane w przeglądarce i które reklamy klikasz. Dzięki temu Google i jego witryny partnerskie mogą wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach na podstawie poprzedniej wizyty na stronach Henkla lub innych stronach internetowych. Pliki cookie Campaign Managera wykorzystują pseudonimowy numer identyfikacyjny przypisany do przeglądarki, który służy do sprawdzania wyświetlania i pobierania reklam. W tym celu Twoja przeglądarka jest identyfikowana podczas dostarczania reklam i przypisywana do grupy docelowej. Pliki cookie przechowywane na Twoim urządzeniu przez Google umożliwiają zatem ponowne adresowanie z jednej strony (np. w kontekście "Google Ads") na stronach internetowych Google, aż do drugiej strony (np. w kontekście "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz – w zależności od Twoich zainteresowań – podczas Twoich wizyt na stronach innych partnerów.

Informacje te są również wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Google może wykorzystywać Twoje dane do własnych celów, takich jak utworzenie profilu i powiązanie Twoich danych z innymi danymi zebranymi o Tobie (np. za pośrednictwem Twojego konta Google). 

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) są przesyłane przez Google na serwery w USA i tam przechowywane. Zgodnie z prawem europejskim STANY ZJEDNOCZONE nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą uzyskać do nich dostęp dzięki krajowym przepisom dotyczącym masowej kontroli bezpieczeństwa. 

Po ujawnieniu Twoje dane osobowe nie będą już objęte taką samą ochroną jak w UE i możesz nie mieć możliwości skorzystania ze swoich praw w odniesieniu do danych.

Zezwalając na pliki cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażasz zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych i przetwarzanie opisane powyżej przez Google.

Więcej informacji na temat ochrony danych w usługach Google można znaleźć tutaj: 

http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

Cofnięcie zgody na cookies:

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w sekcji "Ustawienia plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzasz się na używanie plików cookie, ale chcesz zapobiec korzystaniu z plików cookie kampanii Google, możesz kliknąć ten link (www.google.com/settings/ads/onweb), aby dezaktywować gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) w ramach Campaign Manager przez Google.

g) Piksel Meta (Facebooka) 

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, korzystamy z Meta Pixel, usługi Meta Platforms Inc. – na terenie UE Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) ("Facebook"). To narzędzie pozwala nam analizować i personalizować nasze reklamy w oparciu o korzystanie z naszej strony internetowej w celu prezentowania Ci reklam specjalnie dostosowanych do Ciebie. W tym celu piksel przechowuje Twój adres IP, informacje o przeglądarce, wizyty i działania podejmowane na naszych stronach internetowych, identyfikatory skrótów reprezentatywne dla adresu e-mail lub nazwy, "Identyfikator Facebooka" oraz datę i godzinę zapytania serwera. Więcej informacji na temat danych, które udostępniasz nam za pomocą narzędzi biznesowych, takich jak piksel, można znaleźć w sekcji 1 a. Regulaminu narzędzi biznesowych Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/update).

Zebrane dane służą do optymalizacji kampanii i tworzenia custom audiences, czyli kompilacji grup użytkowników Facebooka na podstawie zebranych danych, oraz do ukierunkowanych kampanii reklamowych na Facebooku (Facebook Ads). W tym celu można również ustalić, czy różne urządzenia końcowe należą do Ciebie, czy do Twojego gospodarstwa domowego.

Facebook może wykorzystywać Twoje dane do własnych celów, np. w celu utworzenia profilu i powiązania Twoich danych z innymi danymi zebranymi o Tobie (np. za pośrednictwem Twojego konta na Facebooku). Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Facebooka, Facebook może powiązać zebrane informacje z Twoim kontem. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku lub nie zalogowałeś się, Facebook może poznać i przetwarzać Twój adres IP i inne cechy które Cię identyfikują.

Facebook przetwarza również niektóre dane w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim STANY ZJEDNOCZONE nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą uzyskać dostęp do tych danych ze względu na krajowe przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu Twoje dane osobowe nie będą już objęte taką samą ochroną jak w UE i możesz nie mieć możliwości skorzystania ze swoich praw w odniesieniu do danych. 

Zezwalając na pliki cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażasz zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych i przetwarzanie opisane powyżej przez Facebook.

Więcej informacji na temat ochrony danych w usługach Facebooka można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Cofnięcie zgody na cookies: 

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w sekcji "Ustawienia plików cookie". Możesz również dostosować swoje preferencje reklamowe, zmieniając ustawienia przeglądarki lub ustawienia Facebooka, jeśli nie chcesz otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

h) Interfejs API konwersji Facebooka

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, korzystamy z interfejsu Facebook Conversion API, usługi firmy Facebook, Inc. – na terenie UE należącej do Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) ("Facebook").  To narzędzie pozwala nam analizować i personalizować nasze reklamy w oparciu o korzystanie z naszej strony internetowej w celu prezentowania Ci reklam specjalnie dostosowanych do Ciebie. W tym celu interfejs API konwersji przechowuje Twój adres IP, informacje o przeglądarce, wizyty i działania podejmowane na naszych stronach internetowych, identyfikatory skrótów reprezentatywne dla adresu e-mail, numeru telefonu lub nazwy, "Identyfikator Facebooka" oraz datę i godzinę zapytania serwera. Więcej informacji na temat danych, które udostępniasz nam za pomocą narzędzi biznesowych, takich jak piksel, można znaleźć w sekcji 1 a. Regulaminu narzędzi biznesowych Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/update).

Zebrane dane służą do optymalizacji kampanii i tworzenia custom audiences, czyli kompilacji grup użytkowników Facebooka na podstawie zebranych danych, oraz do ukierunkowanych kampanii reklamowych na Facebooku (Facebook Ads). W tym celu można również ustalić, czy różne urządzenia końcowe należą do Ciebie, czy do Twojego gospodarstwa domowego. 

Facebook może wykorzystywać Twoje dane do własnych celów, np. w celu utworzenia profilu i powiązania Twoich danych z innymi danymi zebranymi o Tobie (np. za pośrednictwem Twojego konta na Facebooku). Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Facebooka, Facebook może powiązać zebrane informacje z Twoim kontem. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku lub nie zalogowałeś się, Facebook może poznać i przetwarzać Twój adres IP i inne cechy które Cię identyfikują. .

Facebook przetwarza również niektóre dane w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim STANY ZJEDNOCZONE nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą uzyskać dostęp do tych danych ze względu na krajowe przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu Twoje dane osobowe nie będą już objęte taką samą ochroną jak w UE i możesz nie mieć możliwości skorzystania ze swoich praw w odniesieniu do danych.

Zezwalając na pliki cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażasz zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych i przetwarzanie opisane powyżej przez Facebook.

Więcej informacji na temat ochrony danych w usługach Facebooka można znaleźć tutaj: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Cofnięcie zgody na cookies:

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w sekcji "Ustawienia plików cookie". Możesz również dostosować swoje preferencje reklamowe, zmieniając ustawienia przeglądarki lub ustawienia Facebooka, jeśli nie chcesz otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

i) Piksel Pinteresta 

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, strona korzysta z technologii śledzenia konwersji sieci społecznościowej Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia) w celu przyciągnięcia odwiedzających do tej witryny, którzy byli już zainteresowani naszą witryną i treściami / ofertami lub którzy mają pewne cechy (np. zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych) i są członkami Pinteresta, wyświetlają również reklamy i oferty, które są dla nich istotne na Pintereście. W tym celu na naszych stronach internetowych zintegrowany jest tak zwany piksel śledzenia konwersji z Pinteresta. Piksel generuje plik cookie, który przechowuje adres IP, informacje o przeglądarce i urządzeniu, wizyty i działania podejmowane na naszych stronach internetowych oraz datę i godzinę zapytania serwera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Załącznik A: Dodatek do udostępniania danych na Pintereście (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Za pomocą pliku cookie Pinterest Pinterest jest w stanie określić odwiedzających naszą stronę internetową jako grupę docelową do prezentacji reklam (tak zwane "reklamy Pinterest"). Jeśli, na przykład. byłeś zainteresowany naszymi produktami na naszej stronie internetowej, może Pojawić się reklama naszych produktów na Pintereście. Za pomocą pliku cookie Pinterest możemy również zrozumieć skuteczność reklam pinteresta do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Pintereście (tzw. "konwersja").

Pinterest (jako administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) może wykorzystywać Twoje dane do własnych celów, np. do profilowania i łączenia Twoich danych z innymi danymi zebranymi o Tobie (np. za pośrednictwem Twojego konta na Pintereście). Jeśli jesteś zarejestrowany na Pintereście, Pinterest może powiązać zebrane informacje z Twoim kontem. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany na Pintereście lub nie zalogowałeś się, Pinterest może poznać i przetwarzać Twój adres IP i inne cechy które Cię identyfikują

Pinterest przetwarza również niektóre dane w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim STANY ZJEDNOCZONE nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą uzyskać dostęp do tych danych ze względu na krajowe przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu Twoje dane osobowe nie będą już objęte taką samą ochroną jak w UE i możesz nie mieć możliwości skorzystania ze swoich praw w odniesieniu do danych. 

Zezwalając na pliki cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażasz zgodę na wykorzystanie powyższych danych i przetwarzanie opisane powyżej przez Pinterest.

Więcej informacji na temat ochrony danych na Pintereście można znaleźć tutaj:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Cofnięcie zgody na cookies: 

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w sekcji "Ustawienia plików cookie". Ponadto możesz w dowolnym momencie wyłączyć zbieranie danych do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach na Pintereście w ustawieniach swojego konta na Pintereście (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

j) 1PlusX AG Pixel

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, używamy piksela 1plusX AG (Technoparkstraße 1, 8005 Zurych, Szwajcaria) do oceny zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, umożliwienia agregacji danych z innymi reklamodawcami współpracującymi z 1PlusX oraz do oceny skuteczności działań marketingowych. W tym celu na Twoim urządzeniu instalowany jest plik cookie. Plik cookie gromadzi informacje o odwiedzanych stronach internetowych, wyszukiwarkach i używanych wyszukiwanych hasłach, a także o zachowaniach związanych z przeglądaniem, interakcjami z mediami i reklamami pod unikalnym identyfikatorem pliku cookie w celu skompilowania grup użytkowników o podobnych zainteresowaniach. Plik cookie przechowuje również typ przeglądarki i ustawienia językowe, czasy dostępu i adresy stron internetowych, z których odwiedzasz naszą. Dzięki temu urządzenie zostanie rozpoznane. Zebrane dane są wykorzystywane w celu wyświetlania spersonalizowanych, odpowiednich dla użytkownika reklam, tworzenia raportów i optymalizacji kampanii.

Identyfikatory plików cookie są wymieniane w naszym imieniu z innymi dostawcami usług, którzy mogą porównywać pliki cookie z własnymi plikami cookie ("dopasowanie plików cookie") i dostarczać reklamy za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. Na podstawie zebranych danych będą wyświetlane reklamy behawioralne w przeglądarce lub spersonalizowane treści na stronie internetowej. 

Cofnięcie zgody na cookies:

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w sekcji "Ustawienia plików cookie". Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i jakie masz opcje, aby zapobiec wykorzystywaniu tych danych przez uczestniczące firmy, odwiedź http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu i youradchoices.com.

k) Media społecznościowe

Usługi zarządzania treścią, takie jak pliki cookie, wtyczki i inne technologie z platform mediów społecznościowych, są osadzone na naszych stronach internetowych. Powiązane usługi są świadczone przez odpowiednie firmy ("Operatorzy") wyłącznie za Twoją zgodą. Celem tych usług jest  umożliwienie przeglądania naszych treści i udostępniania ich Twoim znajomym i sieciom. Operatorami tymi są: 

 • Facebook jest obsługiwany przez Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a w UE przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek/przycisków Facebooka można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins

 • Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Przegląd przycisków Twittera można znaleźć na stronie: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

 • YouTube jest obsługiwany przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Przegląd wtyczki YouTube można znaleźć na stronie: https://developers.google.com/youtube/documentation

 • Instagram jest obsługiwany przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Instagram"). Przegląd wtyczki Instagram można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/instagram

 • LinkedIn jest obsługiwany przez LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, a w UE przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Przegląd wtyczki LinkedIn można znaleźć pod adresem: https://developer.linkedin.com/plugins#

W celu zwiększenia ochrony Twoich danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, usługi te są realizowane jako "rozwiązanie dwóch kliknięć” („double click”). Ten rodzaj integracji gwarantuje, że gdy uzyskujesz dostęp do strony w naszej witrynie, która zawiera takie narzędzia, nie jesteś automatycznie łączony z serwerami operatora. Tylko wtedy, gdy aktywujesz usługi mediów społecznościowych, a tym samym zezwalasz na transmisję danych, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami operatorów. Zawartość różnych narzędzi jest następnie przesyłana bezpośrednio do przeglądarki przez odpowiedniego operatora, a następnie wyświetlana na ekranie.

Narzędzie mediów społecznościowych informuje operatora o wcześniej odwiedzanych stronach internetowych, adresie IP, informacjach o przeglądarce oraz dacie i godzinie zapytania serwera. Podczas korzystania z jednej z funkcji mediów społecznościowych (np. kliknięcie przycisku "Udostępnij", pozostawienie komentarza) informacje te są również przesyłane przez przeglądarkę bezpośrednio do operatora w celu przechowywania. Operatorzy ci mogą wykorzystywać Twoje dane do własnych celów, takich jak analityka, marketing, profilowanie i łączenie Twoich danych z innymi danymi zebranymi o Tobie (np. za pośrednictwem Konta użytkownika u danego operatora), nawet jeśli nie jesteś zalogowany na swoje konto w mediach społecznościowych.

Niektórzy operatorzy przetwarzają dane również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim STANY ZJEDNOCZONE nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą uzyskać dostęp do tych danych ze względu na krajowe przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu Twoje dane osobowe nie będą już objęte taką samą ochroną jak w UE i możesz nie mieć możliwości skorzystania ze swoich praw w odniesieniu do danych. 

Zezwalając na pliki cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażasz zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych i przetwarzanie opisane powyżej przez operatorów.

Więcej informacji na temat gromadzenia i dalszego wykorzystywania danych przez poszczególnych operatorów oraz na temat Praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych operatorów:

Cofnięcie zgody na cookies: 

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w sekcji "Ustawienia plików cookie". Możesz również dostosować swoje preferencje reklamowe, zmieniając ustawienia przeglądarki lub ustawienia na platformach społecznościowych, jeśli nie chcesz otrzymywać tam reklam opartych na zainteresowaniach.

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT

WYSZUKIWARKA SALONÓW
MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIE

Zostań z nami w kontakcie