Metryczka

Dostawca usług/ dane firmy:

Henkel AG & Co. KGaA

reprezentowany przez osobiście odpowiedzialnego partnera:

Board: Henkel Management AG, reprezentowana przez Zarząd:

Hans Van Bylen(Przewodniczący) Carsten Knobel, Sylvie Nicol, Jan-Dirk Auris, Jens-Martin Schwärzler, Bruno Piacenza'
Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Dr. Simone Bagel-Trah

 

Henkel Polska Sp. z o. o.

reprezentowany przez:

Henkel Management AG, represented by the Management Board:

Janusz Stanisław Gołębiowski (Prezes Zarządu), Karolina Anna Szmidt (Członek Zarządu), Piotr Ciborowski (Członek Zarządu), Veli Dincel (Członek Zarządu), Kiril Marinov (Członek Zarządu)

Siedziba:
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa, Polska


Postal Address

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa, Polska


Phone

tel: 0048-22-56 56 000

fax: 0048-22-56 56 999

 

Rejestr sądowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000567666

NIP: PL-525-262-43-69

 

Email Contact cosmetics[at]henkel.com

#Authentic­Beauty­Movement
#MYBELIEF