Metryczka

Dostawca usług/ dane firmy:

Henkel Polska Sp. z o. o.

reprezentowany przez:

Janusz Stanisław Gołębiowski (Prezes Zarządu), Karolina Anna Szmidt (Członek Zarządu), Piotr Ciborowski (Członek Zarządu), Veli Dincel (Członek Zarządu), Kiril Marinov (Członek Zarządu)

Siedziba:

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa, Polska

Adres:

Domaniewska 41

02-672 Warszawa, Polska

tel: 0048-22-56 56 000

tel: 0048-22-56 56 000

Rejestr sądowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000567666

NIP: PL-525-262-43-69

Email authenticbeautyconcept.pl@henkel.com

 

#Authentic­Beauty­Movement
#MYBELIEF