Metryczka

Dostawca usług/ dane firmy:

Henkel Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, PL

NIP 5252624369

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000567666

Kapitał zakładowy 1 661 694 000 PLN

 

Email authenticbeautyconcept.pl@henkel.com

 

#Authentic­Beauty­Movement
#MYBELIEF