ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Bycie uczciwym jest dla nas ważniejsze niż bycie doskonałym, a z każdym dniem staramy się być lepsi. Kiedy wprowadziliśmy Authentic Beauty Concept, zrównoważony rozwój był tematem bliskim naszym sercom.

Autentyczność, uczciwość i transparentność są wpisane w nasze DNA.

 

Jesteśmy zaangażowani w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz świadomi naszego oddziaływania na środowisko, nieustannie pracujemy nad naszymi opakowaniami, składnikami i wpływem społecznym – ponieważ naprawdę troszczymy się o naszą piękną planetę. Jako że koncepcja zrównoważonego rozwoju stale ewoluuje, staramy się jej dotrzymać kroku, stawiając sobie nowe wyzwania i znajdując nowe sposoby na poprawę krok po kroku.

 

Planujemy dalej wzmacniać ofertę Authentic Beauty Concept w zakresie zrównoważonego rozwoju, badać możliwości i wprowadzać znaczące zmiany.

 

Dołączysz do nas?

 

NASZE CELE

NASZE CELE

Jako marka wierzymy, że możemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość poprzez nawet małe działania. Kiedy połączymy wszystkie nasze wysiłki, staniemy się społecznością, która będzie w stanie wprowadzić prawdziwe zmiany i wytyczyć właściwy kierunek działania.

Energia i Klimat

Rozumiejąc, że „nie ma planety B", nieustannie poddajemy ocenie obszary naszej działalności pod kątem produkcji, pakowania, transportu i konsumpcji, aby ograniczyć ich wpływ na naszą planetę*. Zobowiązaliśmy się do: zmniejszenia emisji CO2 o 65% na tonę produktu do 2025 r., zmniejszenia emisji CO2 o 75% i zwiększenia poziomu pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 100% w 2030 r., oraz uzyskania statusu firmy klimatycznie-pozytywnej do 2040 r.

*Na poziomie firmy i tylko w zakresie naszych własnych operacji, bez uwzględnienia producentów kontraktowych.

#Authentic­Beauty­Movement
#MYBELIEF