INFORMACJA DLA REZYDENTÓW USA

Ta strona zawiera imateriały i dokumenty wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowią one oferty ani zaproszenia do subskrypcji, zakupu lub posiadania jakichkolwiek dokumentów finansowych - w szczególności papierów wartościowych. Te informacje i dokumenty nie są skierowane i nie mogą być rozpowszechniane wśród osób zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Dla mieszkańców USA

Odwiedź stronę www.henkelna.com, aby uzyskać informacje na temat Henkel Corporation oraz jej produktów i usług dostępnych w Stanach Zjednoczonych.

#Authentic­Beauty­Movement
#MYBELIEF