Oświadczenie o ochronie danych osobowych na Fanpagu Facebook 

 

 

1 Wstęp

Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszym Profilem na Facebook („Profil”)
oraz naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle
istotna. Szanujemy przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych.

 Z tego względu jesteśmy zobowiązani przestrzegać ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

 Poniżej znajdują się informacje na temat danych osobowych, które gromadzimy podczas prowadzenia naszego Profilu oraz sposobu postępowania z tymi danymi.

 

2 Osoba odpowiedzialna / dane do kontaktu

Henkel Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa („my”, „nas” lub „Henkel”) jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych wymaganych do prowadzenia Profilu oraz zgodnie z opisem podanym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Nie obejmuje to przetwarzania danych w związku z tzw. opcją „Site-Insights”, za które współdzielimy odpowiedzialność z Facebook Ireland Limited („Facebook”). Proszę pamiętać o tym, że korzystanie z naszego Profilu skutkuje dalszym przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę Facebook, które nie ogranicza się do opcji „Site-Insights”. Pod tym względem (w szczególności w odniesieniu do możliwości technicznych korzystania z Profilu) proszę odnieść się do oświadczenia o ochronie danych osobowych firmy Facebook, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

W przypadku powiązania naszego Profilu z innymi stronami internetowymi lub treściami online, zastosowanie mają zamieszczone tam odpowiednio oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „dane osobowe”) lub dpo.pl@henkel.com

 

3 Ogólne przetwarzanie danych

3.1 Kontakt z nami/ Zarządzanie społecznością.
Regularnie otrzymujemy prywatne wiadomości z treścią, która jest do nas zaadresowana. W przypadku kontaktowania się z nami, np. w celu zadania pytania na temat produktu przedstawionego na naszym Profilu, wykorzystamy Państwa imię i nazwisko, ewentualnie Państwa nazwę użytkownika oraz dalsze dane podane przez Państwa w celu udzielenia odpowiedzi. Przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do udzielania odpowiedzi na Państwa zapytanie (np. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest udzielenie Państwu żądanych informacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Usuwamy Państwa dane osobowe wraz z wszelkimi informacjami po roku od zakończenia roku kalendarzowego, w którym została Państwu udzielona odpowiedź na zapytanie. Ponadto, komentarze i inne treści, które są publikowane na naszym Profilu oraz w innych miejscach publicznych Facebooka, a które dotyczą Henkel oraz skierowane są bezpośrednio pod naszym adresem lub odnoszą się do nas w inny sposób (np. poprzez treści zawierające nazwę produktu Henkel), są przez nas gromadzone abyśmy mogli w odpowiedni sposób zareagować na powyższe treści. Możemy odpowiednio zareagować w zależności od rodzaju treści. Na przykład możemy zwrócić się do autora z informacjami, które pomogą mu w korzystaniu z naszych produktów lub rozważyć opinie i recenzje od klientów w czasie pracy nad ulepszeniem naszych produktów. Tworzymy również raporty dotyczące widoczności określonych treści, w tym polubień i innych reakcji, aby uczyć się i poprawiać naszą komunikację w mediach społecznościowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu do prowadzenia publicznej komunikacji, która nas dotyczy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  Treści, które opublikowałeś na naszym Profilu lub w innych miejscach publicznych Facebooka, mogą zostać usunięte przez Ciebie w taki sam sposób, jak każda inna Twoja treść umieszczona na platformie. Zastrzegamy sobie również możliwość okresowego usuwania starszych komentarzy na naszym Profilu. Jeśli chcesz usunąć swoje treści z naszego Profilu, w dowolnym momencie wyślij nam wiadomość e-mail na adres podany powyżej.

3.2 Funkcje społecznościowe
Mogą Państwo korzystać z różnych funkcji dostępnych na
naszym Profilu w celu interakcji z innymi użytkownikami, np. publikacji
komentarzy na naszej tablicy, zamieszczania
komentarzy oraz polubienia lub udostępniania
wpisów.

Proszę pamiętać o tym, że czynności te mają charakter publiczny, przez co wszystkie informacje publikowane przez Państwa lub podawane w celu rejestracji mogą być widoczne dla innych. Nie kontrolujemy tego, w jaki sposób inni użytkownicy Profilu przetwarzają te informacje. W szczególności, nie możemy uniemożliwić innym osobom przesyłania Państwu wiadomości.

Wszystkie dane podane przez Państwa w celu korzystania z funkcji społecznościowych przetwarzamy, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie zaoferować Państwu funkcji społecznościowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do korzystania z naszych usług lub realizacji umowy (np. art. 6 ust.1 lit. b) RODO) lub wynika to z naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest maksymalne ułatwienie i usprawnienie.

3.3 Obserwacja sektora
Obserwujemy publikacje związane z sektorami biznesu, w których działamy (mianowicie Beauty Care, Adhesive Technologies oraz Laundry and Home Care). W tym celu zbieramy treści publikowane w przestrzeniach publicznych Facebooka, związane z tymi sektorami biznesu (np. treści, w których omawiany lub prezentowany jest produkt kosmetyczny lub środek piorący).

Treści związane z sektorami biznesowymi będą przechowywane i oceniane w celu uzyskania wglądu w publiczną dyskusję dotyczącą tych sektorów biznesowych. Uzyskane spostrzeżenia wykorzystamy w celu poprawy naszej komunikacji publicznej i dostosowania jej do publicznej dyskusji. Przetwarzanie tych danych opiera się na przepisach prawa, które pozwalają nam na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży poprawa komunikacji publicznej poprzez dostosowanie jej do dyskusji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Usuwamy treści zgromadzone w przestrzeni publicznej platform mediów społecznościowych z naszych systemów rok po ich zebraniu. Jeśli chcesz usunąć zawartość z naszego Fanpage'u w dowolnym momencie, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres podany powyżej.

3.4 Loterie i inne akcje promocyjne  
Na naszym Profilu prowadzone są także loterie, konkursy i inne akcje promocyjne. W przypadku chęci uczestnictwa proszę podać dane identyfikacyjne i do kontaktu (np. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, adres e-mail itp.; zgodnie z regulaminem konkursu mogą być wymagane także inne informacje, takie jak odpowiedź na pytanie, quiz, zamieszczenie fotografii). Wykorzystujemy te informacje do prawidłowego przeprowadzenia konkursu lub innej akcji promocyjnej oraz, w razie potrzeby, do ochrony prawnej lub wykrywania nadużyć.

Więcej informacji znajduje się w regulaminach poszczególnych akcji promocyjnych. Jeżeli podczas uczestnictwa w akcji promocyjnej udzielili Państwo na to zgody, wykorzystamy Państwa informacje w celach wymienionych w deklaracji zgody.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia akcji promocyjnej (np. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), ponieważ udzielili nam Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zapobieganie oszustwom lub zapewnienie skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych zostanie podany w stosownym oświadczeniu o ochronie danych osobowych do poszczególnych akcji promocyjnych.

3.5 Zaproszenia na imprezy
Na naszym Profilu zamieszczamy także informacje o imprezach, w których udział wymaga rejestracji. Jeżeli zarejestrują się Państwo na jedną z naszych imprez, będziemy przetwarzać dane osobowe podane podczas rejestracji, takie jak imię i nazwisko, adres, dane do kontaktu i komunikacji (numer telefonu i adres e-mail) oraz inne informacje niezbędne do organizacji imprezy (np. utworzenia listy gości, akredytacji, kontroli wstępu, rozplanowania pomieszczeń i cateringu) i/lub informacje niezbędne do przesłania Państwu zaproszenia i informacji na temat konkretnej imprezy. Możemy także wykorzystywać Państwa informacje w celu wykrywania nadużyć oraz w celu ochrony prawnej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w imprezie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zapobieganie oszustwom lub zapewnienie skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli zarejestrujesz się na wydarzenie, usuniemy Twoje dane podane przy rejestracji po 3 latach od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wydarzenie miało miejsce.

3.6 Chatbot 
Na naszym Profilu udostępniamy chatbota. Możliwe jest korzystanie z chatbota bez udostępniania danych osobowych. W przypadku wprowadzenia danych osobowych w polu tekstowym podczas korzystania z chatbota, wykorzystamy Państwa dane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie. Jeżeli zapiszemy Państwa pytanie do celów przeglądu wewnętrznego, najpierw usuniemy z niego Państwa dane osobowe.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które uzasadniają przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zapobieganie oszustwom lub zapewnienie skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.7 Testy produktów
Możliwe, że podałeś swoje dane kontaktowe i adres podczas udziału w testach produktów, które przeprowadziliśmy za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Twoje dane wykorzystamy w celu przeprowadzenia testów produktów.

Nie przekażemy Twoich danych żadnej stronie trzeciej, chyba że w celu przeprowadzenia testów produktów.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które uzasadniają przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia testu produktu, w którym uczestniczysz (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na dłuższy okres przechowywania, np. w ramach zarządzania relacjami z klientami, będziemy przechowywać Państwa dane jedynie tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji ww. celów lub spełnienia obowiązku prawnego w zakresie przechowywania danych.

3.8 Ankiety
Możliwe, że podczas udziału w ankiecie podałeś swoje dane kontaktowe, np.
Adres e-mail. Twoje dane wykorzystamy w celu przeprowadzenia ankiety.

Nie przekażemy Twoich danych żadnej stronie trzeciej, chyba że w celu przeprowadzenia ankiety. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które uzasadniają przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykorzystania Twoich odpowiedzi w ankiecie, w której uczestniczyłeś (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na dłuższy okres przechowywania, np. w ramach zarządzania relacjami z klientami, będziemy przechowywać Państwa dane jedynie tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji ww. celów lub spełnienia obowiązku prawnego w zakresie przechowywania danych.

3.9 Analiza wykorzystania / Site-Insights
W ramach odpowiedzialności współdzielonej z firmą Facebook analizujemy, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego Profilu (Site-Insights).

Informacje wymagane przez RODO, dotyczące przetwarzania danych do celów Site-Insights znajdują się na stronie internetowej firmy Facebook; aktualnie oświadczenie firmy Facebook o ochronie danych osobowych dostępne jest pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook udzieli Państwu stosownych informacji na temat umowy pomiędzy firmą Facebook a Henkel Polska sp. z o.o. dotyczącej przetwarzania danych w charakterze współadministratorów zgodnie z art. 26 RODO; aktualnie dostęp do tych informacji można uzyskać, klikając następujące łącze: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

W kontekście Site-Insights będziemy otrzymywać jedynie zanonimizowane dane statystyczne — nie będziemy mieć zatem dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez firmę Facebook.

 

4 Przeniesienie danych osobowych 

Ujawnienie Państwa danych osobowych ma miejsce w następujących przypadkach:

  • Dane osobowe zostaną ujawnione organom ścigania oraz, w razie konieczności, poszkodowanym osobom trzecim, jeżeli jest to niezbędne do zbadania korzystania z naszych usług w sposób niezgodny z prawem lub obraźliwy. Ma to jednak miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia konkretnych wskazań co do wykorzystania niezgodnego z prawem lub nadużycia. Ujawnienie może także nastąpić w celu egzekwowania warunków korzystania z naszych usług lub innych umów lub, jeżeli jest to konieczne, w celu dochodzenia, egzekwowania lub ochrony roszczeń. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w zakresie przetwarzania jest ochrona odpowiedniego działania naszej strony internetowej oraz dochodzenie, egzekwowanie lub ochrona roszczeń, w zależności od sytuacji. Zgodnie z prawem musimy także udzielać informacji niektórym organom państwowym. Są to organy ścigania, organy publiczne, które weryfikują przestrzeganie przepisów administracyjnych i są uprawnione do nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz organy podatkowe. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w zakresie przetwarzania danych osobowych jest zapobieganie nadużyciom, ściganie przestępstw oraz dochodzenie, egzekwowanie lub obrona roszczeń, w zależności od sytuacji (np. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 
  • W celu realizacji naszych usług musimy polegać na firmach zewnętrznych oraz zewnętrznych dostawcach usług, z którymi łączą nas relacje umowne („procesor”). Do kategorii takich procesorów mogą należeć agencje, dostawcy usług oraz dostawcy usług IT. W takich sytuacjach informacje zostaną ujawnione tym spółkom lub osobom w celu umożliwienia ich dalszego przetwarzania. Starannie dobieramy zewnętrznych dostawców usług oraz regularnie poddajemy ich badaniom, aby zapewnić ochronę Państwa prywatności. Procesorzy mogą wykorzystywać te dane wyłącznie w określonych przez nas celach. Są także zobowiązani zawartymi z nami umowami do postępowania z Państwa danymi wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych oraz z europejskimi i polskimi przepisami w sprawie ochrony danych. W ramach potencjalnych przeniesień, opisanych powyżej, może się zdarzyć, że osoba trzecia, zobowiązana instrukcjami, może przetwarzać dane w państwach poza UE („kraje trzecie”).
 
  • Każde ujawnienie danych osobowych poza UE odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeżeli Komisja UE nie zadeklarowała, że kraj trzeci zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych, zapewnimy wystarczające gwarancje w celu ustanowienia odpowiedniej ochrony Państwa danych. W tym celu może zostać zawarta umowa z procesorem, zawierająca standardowe klauzule umowne UE (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).
 
  • W trakcie dalszego rozwoju naszej działalności możliwe jest, że struktura Henkel Polska sp. z o.o. ulegnie zmianom poprzez zmianę formy prawnej, ustanowienie, nabycie lub sprzedaż podmiotów zależnych, działów lub części firmy. W przypadku takich transakcji informacje klienta zostają przekazane wraz z przenoszoną częścią przedsiębiorstwa. Pod tym względem zapewniamy, aby każde ujawnienie danych osobowych osobom trzecim miało miejsce zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych. Takie przeniesienie danych osobowych może opierać się na prawnie uzasadnionym interesie dostosowania struktury naszej firmy do okoliczności prawnych i gospodarczych, jeżeli jest to wymagane (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

5 Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą 

Jako osoby, których dane dotyczą mają Państwo prawo do uzyskania, w dowolnym momencie, informacji na temat danych przechowywanych na Państwa temat. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo mają Państwo prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru właściwego do spraw ochrony danych.

PONADTO MOGĄ PAŃSTWO ZGŁOSIĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; JEŻELI PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB LIT. F RODO.

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie w przyszłości.

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych przez Site-Insights, Facebook pełni rolę wspólnego punktu kontaktu oraz obsługuje wszystkie wnioski dotyczące wykonywania ww. uprawnień. 

 

6 Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych
osobowych

Status niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych to 17 sierpnia 2020 r.

Rozwój naszej obecności w mediach społecznościowych może mieć wpływ na sposób obsługi danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Dlatego też zalecamy okresowe odwiedzanie naszego Profilu, aby byli Państwo na bieżąco pod względem ewentualnych zmian naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

#Authentic­Beauty­Movement
#MYBELIEF